Lokalizacje

Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 00-503
Ulica: Żurawia 6/12
telefon: +48 22 485 58 65
email: contact@mayeryn.com
Miasto: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-309
Ulica: al. Grunwaldzka 472A
telefon: +48 58 740 53 57
email: gdansk@mayeryn.com
Miasto: Kraków
Kod pocztowy: 31-548
Ulica: al. Pokoju 1
telefon: +48 12 383 48 53
email: krakow@mayeryn.com
Mayeryn sp. z o.o.
NIP: 7010963117
REGON: 385269229
KRS: 0000822146
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5000,00 zł

Kontakt