Strona główna / M-Blog / Czym jest Cloud Computing ?

SYSTEMY IT

Czym jest Cloud Computing ?

Mayeryn
Mayeryn

23 lutego 2021 •

Celem tego wpisu jest jasne i zrozumiałe wyjaśnienie terminu Cloud Computing („Chmury obliczeniowej” lub usług służących do „przetwarzania w chmurze”). Gwałtowny rozwój innowacji technologicznych w dziedzinie informatyki umożliwił nam przeprowadzanie transakcji w świecie wirtualnym. Jedną z korzyści tego typu transakcji jest to, że wyeliminowały one koszty piśmiennicze, jak również usługi i koszty związane z przechowywaniem plików oraz prowadzeniem archiwów. Innymi słowy, to właśnie technologia Cloud Computing „uwolniła” wiele przedsiębiorstw od konieczności przechowywania ton plików i dokumentów archiwalnych w swoich zasobach.  

Dzięki tej technologii mamy możliwość dostępu do wszelkiego rodzaju informacji, dokumentów, prezentacji i plików z danego serwera z każdego miejsca na świecie, jeżeli tylko jest „podpięte” do sieci. Nadaje to strukturom firm większą elastyczność. Ułatwia to funkcjonowanie przedsiębiorstwom nie tylko w zakresie możliwości nieograniczonego dostępu do danych osobowych oraz dokumentacji, ale również umożliwia uniknięcie zbędnych kosztów związanych z administrowaniem usług Cloud Computing, dysków twardych lub nośników zewnętrznych.

Co jest zaletą tego typu usług?

Cloud Computing ułatwia przechowywanie i dostęp do plików oraz umożliwia wykorzystanie inteligentnych technologii, wkraczających w nasze życie, w bardziej aktywny i skuteczny sposób. Czasy kiedy dana prezentacja musiała być w formie papierowej, na pulpicie Twojego PC lub zapisana na dysku zewnętrznym minęły. Obecnie, Cloud Computing, umożliwiając nam dostęp do dowolnego dokumentu w dowolnym czasie, uniezależnia nas od jakiegokolwiek urządzenia. Wśród najczęściej podawanych przykładów usług Cloud Computing znajdują się Google Drive, Box.com oraz Microsoft Cloud.

Chęć zainwestowania i zaimplementowania pełnego zakresu tego typu usług jest dla wielu przedsiębiorstw bardzo kusząca, jednak muszą się one liczyć z faktem, że tego typu inwestycje wymagają olbrzymich nakładów finansowych i wymagań sprzętowych. Z tego względu, uiszczanie płatności za użytkowanie określonej usługi wydaje się być rozwiązaniem bardziej optymalnym i mniej kosztownym.

Usługi Cloud Computing, w zależności od ich skategoryzowania na prywatne i publiczne, udostępniają informacje bez ograniczeń lub tylko osobom do tego uprawnionym. Dzięki tego typu usługom, użytkownicy oraz firmy z nich korzystające uzyskują większą elastyczność, niezależnie od tego czy wybiorą opcję płatną czy bezpłatną.

Rodzaje chmur

Chmury publiczne:

To zewnętrzny, ogólnie dostępny dostawca, zapewniającym wsparcie indywidualnych systemów danej firmy. Dzięki wykorzystaniu zasobów swoi

ch firm, klienci wybierający ten rodzaj chmury mają możliwość zbudowania środowiska usług zintegrowanych bez uiszczania jakichkolwiek opłat. W przypadku usług płatnych przedsiębiorcy uzyskują dostęp do szerszego wachlarzu usług. Publiczne chmury obliczeniowe są najczęściej wybierane przez małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Chmury prywatne:

Ten rodzaj technologii jest wybierany przez większe przedsiębiorstwa, korporacje oraz organizacje, dla których kluczowym jest zabezpieczenie przechowywanych w chmurze danych. Hyper-V oraz System Center to zakres usług zaproponowany organizacjom przez Microsoft, które są idealnym przykładem usług z wykorzystaniem chmury prywatnej. Usługi te zapewniają autoryzowany dostęp do danych co przekłada się na większą kontrolę przedsiębiorstwa w zakresie przesyłanych informacji oraz danych.

Chmury hybrydowe:

To rodzaj technologii będącej połączeniem chmury prywatnej oraz publicznej, która umożliwia umieszczenie wrażliwych danych, i jednocześnie ich zabezpieczenie, w lokalnym Data Centre, a pozostałe elementy w chmurze publicznej. W przypadku małych przedsiębiorstw bardziej naturalnym wyborem wydaje się być wybór chmury publicznej. Chmury hybrydowe są idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które poszukują rozwiązań w zakresie przechowywania dużej ilości danych.

Chmury społecznościowe To model, obecnie wykorzystywany w małym zakresie, w którym zasoby przeznaczone są do użytku przez określoną wspólnotę użytkowników, np. kilka firm. Ten rodzaj rozwiązania jest idealny dla przedsiębiorców zarządzających kilkoma firmami jednocześnie. 

Newsletter


Jesteś teraz offline