Strona Główna / M-Projekty / Enterprise Quiz

Enterprise Quiz

Produkt Mayeryn

Idea

System ułatwiający życie osobom odpowiedzialnym za rekrutacje oraz częste sprawdzanie wiedzy pracowników (np. z zakresu BHP, czy odbytych szkoleń). jego funkcjonalności obejmują dodawanie testów z podziałem na pytania otwarte, zamknięte i wielokrotnego wyboru, automatyczną wycenę pytań zamkniętych, oraz wygodną ocenę pytań otwartych. Oprócz tego czytelne zarządzanie kandydatami, które pozwoli używać EQ jako samodzielny system do rekrutacji i codziennej pracy w większych firmach. Kandydat otrzymuje do rozwiązania czytelne testy, dzięki czemu wiedza jest sprawdzana w rzetelny sposób.

Link: https://enterprisequiz.mayeryn.com/

Specyfikacje

Moduł serwera napisany jest w języku Java, korzysta z frameworków takich jak Spring oraz Hibernate. Udostępnia on REST API z którego korzysta moduł integrujący, oraz strona internetowa. Moduły są zabezpieczone przez jwt token.Moduł web napisany jest w języku JavaScript, oraz frameworku React.

ERP Quiz Integration
(aplikacja do systemu ERP Odoo do EQ)

Moduł, który umożliwia korzystanie z Enterprise Quizer z poziomu jednego z najpopularniejszych rozwiązań ERP - Odoo. Możliwości jakie on daje to przypisywanie do odpowiedniego testu w EQ, poprzez ustawienie kandydata na odpowiedni state w rekrutacji. Po rozwiązaniu testu przez kandydata jego wynik jest widoczny w Odoo w profilu kandydata.

Kiedy korzystamy z integracji, w samym Enterprise Quizerze musimy tylko utworzyć testy, oraz oceniać pytania otwarte, resztę możemy robić z poziomu Odoo.

Technologie użyte przy tworzeniu ERP Quiz Integration: Python, Odoo developer tools, XML

Skala projektu

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami!

Newsletter


Jesteś teraz offline